Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulumuz aynı zamanda seçici kurul olarak da adlandırılabilir. Girişimci başvurularının ilk aşamasında değerlendirme yürütüme kurulu tarafından yapılır. Girişimci(ler) ile iletişim kurarak iş fikirlerinin desteklenmesi konusunda olumlu veya olumsuz geri bildirim sağlarlar.

Olumlu dönüş sağlanan girişimcilerle pandemi dönemi de göz önüne alınarak yüzüze veya online video konferans görüşmesi yapılır. 15 ila 30 günlük süre verilecek girişimcimizin uyum sürecini tamamlaması, gereken temel eğitimleri alması, iş fikrini kanvasa dökmesi istenir.

Yürütme ikinci görüşmede girişimcinin iş fikrini şematize ettiği kanvasını ve girişimcinin motivasyon kaynaklarını değerlendirerek sözleşme aşamasına geçmeye karar verir veya girişimcinin biraz daha eğitim almasına karar verebilir. Bu esnada iş fikrinin geliştirilmesinde izlenecek yol haritasına dair revizeleri de yürütme kurulu önerileri doğrultusunda güncellemesi gerekebilir.

Sözleşme aşamasına gelindiğinde tüm belgeler Danışma Kurulunun onayına sunulur. Girişimci ve Danışma Kurulu üyelerinin de imzası ile girişimci resmen kuluçka merkezimizce desteklemeye başlanır.

Girişimci sözleşme aşamasına kadar olan tüm süreçlerde Yürütme Kurulu ile muhatap olacaktır. Sözleşme esnası ve sonrasında ise olası anlaşmazlıklar, iş ağına erişim olanakları, muhasebe işlemleri, hukuki ve idari mevzuata dair durumlarda Danışma Kurulu ile gerektiğinde girşimci(ler)imiz muhatap olabileceklerdir. İlk başvuru mercii her daim Yürütme Kurulu olacaktır.

Yürütme Kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır.

  • Yusuf Karataş – Alp Oğuz Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
  • Olcay Büyükçapar – Garaj Alp Oğuz Kurucu/Yöneticisi
  • Göksel Şimşek – Garaj Alp Oğuz Kurucu/Danışman

İzmir Aliağa ilçesinde lise öğrencisi olarak öğrenim görüyorsanız veya İzmir Aliağa ilçesinde bir eğitim kurumunda öğretmenseniz, iş fikriniz varsa, hali hazırda süregelen girişiminiz varsa, kuluçkamıza başvuru yaparak mütevazi de olsa desteklerimizden yararlanabilirsiniz. Fikrinizi palazlandırmanıza yardım edebiliriz.

İletişim sayfasından bizimle iletişime geçebilir ya da doğrudan başvuru sayfasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.