web analytics

Proje Tanıtım Dokümanı

Garaj Alp Oğuz Ön Kuluçka Merkezi’nin kuruluşuna ve yürütülmesine temel oluşturan dayanaklar, çıkış noktası, doğrudan ve dolaylı yararlanıcılar, referansların da yer aldığı PDF biçimindeki proje metni.

Garaj Alp Oğuz Ön Kuluçka (Girişimcilik) Merkezi 16.12.2022 güncellenmiş Proje Tanıtım Dokümanı