Temassız Çöp Kovaları ile maskelerimizi güvenle bertaraf edeceğiz

Proje kapsamında Akademi topluluğu öğrencileri Ekim ayından başlayarak Ocak ayı ortasına kadar temassız çöp kovalarını tamamladılar. Şimdi sırada çöp kovalarını koridorlara konumlandırmak kaldı. Küçük boyutta tasarlanan çöp kovalarını okulun 3 katında toplam 6 koridora konumlandıracağız ve öğrenci arkadaşlarımızın çöp kovalarını puan vererek değerlendirmelerini isteyeceğiz.

En çok puanı alan çöp kovasının tasarımı, kodlaması, genel görünümü, elektronik bileşenlerin gizlenmesi/muhafazası anlamında büyük ve asıl çöp kovasına uygulayacağız. Her kata bir adet büyük boyda, işlevsel, temassız, sensörlü çöp kovasını yerleştirmiş olacağız.

3 aylık dönemde Akademi Topluğu öğrencileri 6 gruba ayrıldılar ve her grup en işlevsel prototipi üretmek için çalıştı. İşbirliği yaptılar, internetten farklı çözümlere baktılar. Gruplar arasında etkileşimler, işbirlikleri yaşandı. Çöp kovalarında kullanılan ultrasonik mesafe sensörü, servo motor, Arduino UNO mikrodenetleyici hakkında ve bunların MBlock ile kodlanması konusunda Akademi Topluluğu Danışman Öğretmeni Olcay Büyükçapar tarafından öğrencilere gereken ön bilgi, beceri kazandırıldı.

Okulumuz Müdür Yardımcısı Yusuf Karataş, Akademi Topluluğunun ilk toplantısında, okulda yaşanan problemden bahsetti. Problemin özünde maskelerin atıldığı çöp kovalarının ayrı olduğunu ancak yine de atarken kovanın kapağını açmak için elle temas gerektiğini bunun da hijyenik bir risk faktörü olduğunu belirtti. Bu problemin robotik araçlar kullanılarak çözülme durumunu sordu ve yapabileceğimizi öğrendi. Temassız çöp kovası projesi bu şekilde başlamış oldu. Malzemelerin temini, masaların düzenlenmesi, çalışma günlerinin planlanmasının ardından öğle aralarında haftanın iki günü Akademi öğrencileri robotik kodlama yaparak, tasarım yaparak, araştırma yaparak, işbirliği yaparak, kitapları ve internetteki içeriklerden de yararlanarak çalışmalarını prototip aşamasına getirdiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir