YAPAY ZEKA NEDİR?

‘Yapay Zeka’ kavramı ilk duyuşta ister akademisyen, öğretmen, öğrenci olsun ister işadamı olsun birçok kişi üzerinde merak uyandırmaktadır. Neden olduğu sorulacak olursa, zeka gibi soyut bir kavramın yapay ile nitelendirilmesi olarak cevap verebiliriz. Kavramın uyandırdığı merakla birlikte, içeriği yada temsil ettiği konular hakkında birçok kişinin ciddi bir malumatı yoktur.

“Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki kainatın oluşumudur. İkincisi yaşamın başlangıcının olmasıdır. Üçüncüsü de yapay zekanın ortaya çıkışıdır.” BBC ile söyleşisinde MIT Bilgisayar Bilimleri laboratuvar
yöneticilerinden Edward Fredkin yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır.

Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak da tanımlanabilir. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Daha geniş bir tanıma göre ise, yapay zeka, bilgi edinme, akıllı, dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır.

Bilgisayar teknolojisi alanındaki gelişmeler şu andaki hızıyla ilerlemeye devam ederse, tüm dünya üzerindeki insanların işlem gücüne sahip bir
bilgisayarın 2021 yılında üretileceğini düşünenler var. Genel inancın aksine, robotikler bilim-kurgu filmlerinde görülen robotlardan gerek görünüm gerekse işlev açısından oldukça farklıdır.

Bu inceleme yazısı Reyhan İzmirlioğlu tarafından hazırlanmıştır.

KAYNAKÇA:

  • https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32885378/Artificial_Intelligent.pdf?1391163466=&response-content-disposition
  • https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/179113
  • https://m.sondakika.com/haber/haber-amerikan-teknoloji-sirketi-insanlari-olumsuz-8031043/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir