KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?

Kişisel Veri:Kişisel veri denilince ilk akla gelen veriler; isim, doğum
tarihi ve kimlik numarası gibi tamamen kişiye özel ve onun kimliğinin tespit edilmesine yönelik bilgilerdir. Ancak kişisel veri kapsamı bunlarla sınırlı değildir ve kişinin ailesini de içerisine alır. Ayrıca kişinin ekonomik tercihlerini, psikolojik ve fiziki profilini ortaya çıkaran doğrudan veya dolaylı her bilgi de kişisel veri olarak kabul edilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK):Kişisel veri kavramı ile
çizilen çerçeveye giren her bilgi mahremdir ve kişinin izni ve bilgisi
olmadan kesinlikle açık edilemez veya üçüncü taraflara aktarılamaz.
KVKK Kimleri Kapsamaktadır?: KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen
gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında uygulanır.
Yayınlanan 6698 Sayılı KVKK Kanunu ile ve Aydınlatma Yükümlülüğü Ne Anlama Gelir?:İşlenen kişisel verilerimizin depolanması, paylaşılması, kullanılması ve benzeri noktalar hakkında tüketicilerin hak ve
özgürlüklerini korumak için hayata geçirilmiştir. Tüketicilerin verileri işlenmeden önce aydınlatma yükümlüğü maddesi
uyarında bilgi verilmeli, işlenmesi, paylaşılması ve benzeri durumlar için tüketicilerin açık rıza alınarak aydınlatılması
zorunlu hale getirilmiştir.
KVKK Kanununa Nasıl Uyum Sağlarım?:KVKK kanunu ile kişisel veri içeren tüm bilgi teknolojisi sistemlerinin internet
üzerinden gelebilecek her türlü izinsiz erişim tehdidine karşı korunması zorunlu hale getirilmiştir. Bu verileri korumak
için alınacak tedbirler arasında en önemli nokta bir güvenlik duvarı (firewall) kullanılmasıdır.

Bu inceleme yazısı Elif Naz GENÇ tarafından hazırlanmıştır.

Yararlanılan Kaynaklar:
• https://www.campusonline.com/kariyer/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunukvkk-nedir-neleri-icerir • https://berqnet.com/blog/kvkk-
nedir#:~:text=Ki%C5%9Fisel%20Verilerin%20Korunmas%C4%B1%20Kanunu%20Kimleri,ve%20t%C3%BCzel%20ki%C5%9Filer%20hakk%C4%B1nda%20uygulan%C4%B1r

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir